Điều khoản và Điều kiện

1. Điều kiện chung

Đây là những điều kiện chung về việc sử dụng các trang web Internet vi.freechat20.com đến MINIWEBS SLU (sau đây MW) cung cấp tài.

Việc sử dụng trang web này cấu thành sự chấp nhận đầy đủ bằng các tài khoản của các điều kiện sử dụng chung áp dụng tại thời điểm người dùng truy cập.

MW có quyền sửa đổi bất cứ lúc nào các Điều khoản sử dụng và bất kỳ điều kiện chung hoặc cụ thể khác, các quy định, hướng dẫn, cảnh báo rằng có thể áp dụng. Nó cũng bảo lưu quyền đình chỉ, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của Website tại bất cứ lúc nào.

Truy cập, điều hướng và sử dụng các trang web vi.freechat20.com là trách nhiệm của người sử dụng, vì vậy đây hứa hẹn sẽ sử dụng các nội dung cần mẫn, chính xác và hợp pháp miễn trừ MW, do đó việc sử dụng bất hợp pháp có thể dẫn ra người sử dụng của trang web này.

2. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ về nội dung của các trang web vi.freechat20.com (bao gồm nhưng không giới hạn, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, hình vẽ, hình ảnh, đồ họa, các tập tin văn bản, âm thanh, video và phần mềm) được sở hữu bởi MW hoặc nó đã thu được các yêu cầu chấp thuận cho sử dụng và đưa vào các trang web.

MW cho phép người dùng của các trang web để sử dụng, xem, in hoặc tải về các nội dung của các trang web chỉ cho mục sử dụng cá nhân. Vì vậy, bất kỳ thông tin liên lạc và / hoặc phân phối nội dung đó vào mục đích thương mại hoặc tài chính đạt được đều bị nghiêm cấm; và sửa đổi hoặc thay đổi. Đối với bất kỳ sử dụng khác hơn là những phép rõ ràng, bạn phải có được sự đồng ý của các quyền trong câu hỏi, nhưng trong trường hợp bất kỳ sự thiếu phản ứng có thể được xem xét cho phép giả định.

Nghiêm cấm việc loại bỏ hay thao tác các dấu hiệu của

3. KẾT CHÍNH SÁCH

Trong vi.freechat20.com, người dùng sẽ tìm thấy các liên kết đến các trang web khác thông qua các nút khác nhau, liên kết, vv Các liên kết này không cấu thành một lời đề nghị, lời mời, giới thiệu cho truy cập vào các địa điểm và do đó không chịu trách nhiệm về kết quả thu được qua chúng.

MW không kiểm soát các trang web mà nó có liên kết và từ chối mọi trách nhiệm đối với các thông tin và dịch vụ cung cấp cho Web liên kết tin nội dung và dịch vụ cung cấp này nằm trong phạm vi pháp luật.

MW không trả lời và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ các hoạt động, sẵn sàng và tính liên tục của các trang web liên kết và / hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào do việc thăm họ.

MW xóa bỏ các liên kết đến các trang web mà không tuân thủ pháp luật và / hoặc chấn thương hiện tại cho người khác hay vì nó thấy phù hợp hay vì nó là yêu cầu của tòa án hoặc lệnh hành chính.

4. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

MW không chịu trách nhiệm về các nội dung liên kết thông qua các biểu ngữ quảng cáo khác nhau và liên kết trên trang web này, là công ty quảng cáo toàn chịu trách nhiệm.

MW từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại có thể là kết quả của sự thiếu thốn và / hoặc liên tục của trang web này và tất cả các dịch vụ mà nó được quảng cáo.

MW không chịu trách nhiệm về nhiễu và dịch vụ có thể được cung cấp trên trang web của nhân dân và các công ty khác. Nó cũng không đảm bảo sự vắng mặt của vi rút hoặc các yếu tố khác trên Web mà có thể thay đổi hệ thống máy tính của bạn. MW từ chối bất kỳ hợp đồng hay sai lầm cá nhân cho cá nhân hoặc công ty làm việc sử dụng Web và sự thiệt hại nào gây ra bởi virus máy tính hoặc máy tính hành động của tất cả các loại của các loại.

MW từ chối bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể được gây ra cho bên thứ ba thông qua trái phép bên ngoài sự kiểm soát của MW xâm nhập.

MW có quyền làm bất cứ lúc nào và không cần thông báo, thay đổi và cập nhật các thông tin trên trang web của mình hoặc trong cấu hình và trình bày chúng, tạm đình chỉ quyền truy cập vào nó.

Việc truy cập vào trang web này và việc sử dụng thực của các thông tin trong tài liệu này là trách nhiệm của người sử dụng. MW không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả hay thiệt hại mà có thể dẫn đến những truy cập hoặc sử dụng các thông tin đó.

Cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi bảo mật có thể xảy ra hoặc cho bất kỳ thiệt hại gây ra cho tài

5. THẨM QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP.

Các trang web nội dung áp dụng MW pháp luật sẽ là Tây Ban Nha và thẩm quyền mà chủ sở hữu của trang này là tùy thuộc vào độ phân giải của bất kỳ tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ của mình với người sử dụng là cho Toà án và các phiên toà của Valencia, Tây Ban Nha.

6. DỊCH TỰ ĐỘNG.

Nhiều nội dung của vi.freechat20.com được dịch với 'Google Translate', như vậy vi.freechat20.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung. vi.freechat20.com sử dụng phương pháp diễn dịch máy để tạo điều kiện cho các trang web để càng nhiều người càng tốt. Tất cả mọi thứ được cung cấp cho bạn thưởng thức.

7. CHAT VÀ WEBCAM.

Không sử dụng vi.freechat20.com nếu bạn dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, chỉ sử dụng với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Không có ảnh khoả thân phía trước, không quấy rối tình dục bất cứ ai, không tiết lộ thông tin cá nhân về người khác, không phải lập báo cáo rằng phỉ báng hoặc vu khống ai, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có bất kỳ hành vi không thích hợp khác hoặc cách bất hợp pháp vi.freechat20.com. Hiểu rằng hành vi của con người về cơ bản là không kiểm soát được, mà mọi người thấy trong vi.freechat20.com không thể cư xử đúng, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Sử dụng vi.freechat20.com có nguy cơ của riêng bạn. Ngắt kết nối, nếu ai đó làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn có thể bị từ chối truy cập vào vi.freechat20.com cho hành vi không phù hợp, hoặc vì lý do khác.

Bảo vệ kiểm soát của cha mẹ (chẳng hạn như phần cứng máy tính, phần mềm hoặc dịch vụ lọc) là thương mại có sẵn và có thể hỗ trợ bạn trong việc hạn chế quyền truy cập vào tài liệu mà có hại cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ, thông tin có sẵn trong http://kids.getnetwise.org/tools/ cũng như một số lượng lớn các trang web cung cấp thông tin về loại hình bảo vệ này.

* Trong vi.freechat20.com video chat được kiểm duyệt. Tuy nhiên, điều độ không phải là hoàn hảo. Bạn vẫn có thể tìm thấy những người mắc lỗi. Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

CHÍNH SÁCH RIÊNG

MW cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Do đó, MINIWEBS SLU thông qua các biện pháp theo yêu cầu của Luật 15/1999, tháng mười hai 13, Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như các biện pháp an ninh được thiết lập bởi Nghị định Hoàng gia 1720/2007 của ngày 21 tháng 12 sửa đổi Quy định của Luật Organic 15/1999 của 13 Tháng mười hai về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dùng có và có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối của email info@mini-webs.org

vi.freechat20.com, 2019